Archivos diarios: 02/04/2014

“Sardinaren erronka, nork jango ote ditu sardina gehien?

Reto de la Sardina y al Concurso de Sukalki

Reto de la Sardina y al Concurso de Sukalki

“Sardinaren erronka, nork jango ote ditu sardina gehien?

Santurtzik, San Jorgeko jaietan, Santurtzi Gastronomika elkarteak

bultzatua eta Serantes Kultur Aretoaren laguntzaz, 80ko hamarkadara arte

oso errotuta zegoen ohitura berreskuratu nahi izan du. Sardinak erretzen ziren

tabernetan burutzen zen eta bezero batzuek jaten zituzten sardinen hezurrak

zenbatzen ziren, arbela batean zenbakiak jarriz guztiek ikus zitzaten. Honela

txapelketa informala sortzen zen eta herriko bizitza girotzen zuen, berriro ere,

itsasoarekin lotutako ohiturak erakutsiz.

Maiatzaren 3an, larunbata, eguerdiko ordu batean, Santurtziko parkean,

“Sardinaren Erronka” izeneko jarduera burutuko da, zeinetan 30 lehiakide 10

minutuz sardina gehien jaten saiatuko diren eta Txapeldun bilakatzen saiatu.

Lehiakideak hiru modutara aukeratuko dira; batetik, koadrila kideen

ordezkariak, bestetik, herriko zenbait pertsona ezagun eta, azkenik, aurreko

egunetan Casa Torre Jauregiko informazio gunean, astelehenetik larunbatera

(biak barne) 9etatik 14etara eta 18etatik 21:30era, izena eman dutenen artean

erronka hasi aurretik egingo den zozketan irabazle atera direnak.

Jarduera hau okela gisatu ospetsua den “Sukalki” txapelketaren sari

banaketa izan aurretik egingo da. Azken hau ere jaietan egin nahi izan dugu

eta maiatzaren 3an, 10:30etik 11:30era, eman behar dute izena, Santurtziko

parkean. Gisatua 13:30era arte egin ahal izango da, ordu horretan aurkeztuko

baita. Epaimahaiak gisatuaren puntua, zaporea eta aurkezpena baloratuko ditu.

Txapelketan parte hartzen duten pertsona guztiek eta nahi duten guztiek

parkean bazkaldu ahal izango dute, beren janaria eramanda, eta lekua jasoa

utzi behar dute 17:00etarako.

Sukalki txapelketaren sariak honakoak izango dira: 1go SARIA: 300

euro eta garaikurra, 2. SARIA: 250 euro eta garaikurra, 3. SARIA: 200 euro eta

garaikurra

“El Reto de la Sardina, ¿quién será capaz de comer más sardinas?

Santurtzi, en el marco de las Fiestas de San Jorge, y a iniciativa de la

asociación Santurtzi Gastronomika y con la colaboración del Serantes Kultur

Aretoa, ha querido recuperar una tradición muy arraigada hasta los años 80

y que se hacía en los bares donde se asaban sardinas, donde se contaban

las raspas de las sardinas que comían algunos clientes, contabilizándolas en

un tablero para que todos pudieran verlo y que daba lugar a una competición

informal, que animaba la vida social y mostraba, una vez más, sus tradiciones

unidas a la mar.

El sábado día 3 de mayo, a la 1 del mediodía, en el Parque de Santurtzi

se celebrará la actividad llamada “El Reto de la Sardina”, en la que 30

participantes durante 10´ intentarán comer el mayor número de sardinas y

convertirse en Txapeldunes.

Los participantes serán elegidos por tres vías, por un lado,

representantes del movimiento cuadrillero, por otro lado, participarán algunas

personas conocidas del pueblo y finalmente aquellas otras personas que

resulten agraciadas en el Sorteo. que se llevará a cabo al inicio de este Reto

y que se hayan inscrito previamente, antes del día del Reto en la oficina de

información de Casa Torre Jauregia, de lunes a sábados (incluídos), en horario

de 9 a 14 horas y de 18 a 21:30 horas.

Este acto se llevará a cabo antes de la entrega de premios del Concurso

del famoso guiso de carne “Sukalki”, que también se ha querido celebrar en

estas fiestas y al que deberán inscribir todos los participantes, el día 3 de

mayo, de 10:30 a 11:30, en el Parque de Santurtzi. Para participar se ha de

llevar el material necesario para el cocinado. El guiso se podrá cocinar hasta

las 13:30, hora de presentación de las cazuelas.El Jurado valorará el punto del

guiso, sabor y presentación.

Todas las personas que participen en el concurso, así como todos

aquellas que se animen podrán llevar su comida para comer en el Parque,

debiendo recoger el espacio utilizado para las 17:00 horas.

Los premios del Concurso Sukalki serán: 1er PREMIO: 300 euros y

trofeo, 2º PREMIO: 250 euros y trofeo, 3er PREMIO: 200 euros y trofeo